Grupa ryzyka

Szczególną grupą narażoną na zachorowanie są dzieci i osoby powyżej 65 roku życia. Dodatkowo w grupie ryzyka są zarówno dorośli, jak i dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego w tym z astmą oskrzelową, osoby z problemami układu krążenia, w tym sercowo-naczyniowego, osoby z chorobami nerek, z osoby stosujące leki powodujące zaburzenie odporności, jak leki immunosupresyjne.

Szczególnie narażone są również osoby z nowotworami, nosiciele wirusa HIV, cukrzycy. Osoby te szczególnie powinny uważać na siebie w okresie zachorowań, gdyż należą do grupy szczególnego ryzyka, u której choroba może mieć bardzo ostry przebieg i trwać o wiele dłużej niż u innych osób ze względu na specyfikę organizmu.

Sama grypa żołądkowa nie jest poważnym zagrożeniem dla życia osób z grupy ryzyka.