Kontakt z chorym

Najczęściej zachorowanie przebiega w obrębie rodziny, w której jeśli jeden z członków jest chory istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że pozostała część rodziny mająca kontakt z chorym również przejdzie daną chorobę.

Inne miejsca zachorowań to szpitale, głównie oddział dziecięcy, geriatryczny oraz domy opieki społecznej.

Wirusowe zakażenie przewodu pokarmowego, czyli potocznie grypa żołądkowa jest bardzo zaraźliwym i wystarczy kilka cząsteczek wirusa, aby po jednym lub dwóch dniach podzielić los osoby przenoszącej chorobę. Najważniejszą drogą szerzenia się choroby jest droga pokarmowa a więc spożywanie pokarmu zakażonego. Główną przyczyną jest zła higiena i niedokładne mycie rąk lub brak ich mycia przed posiłkiem lub po kontakcie z chorym.