Podchloryn sodu

Wirusy przenoszone są wraz z kałem chorego, lub przez korzystanie z przedmiotów, które on dotykał lub miał z nimi kontakt.

Oprócz pokarmu przyczyną zachorowań jest zakażona wirusami woda a także przebywanie w niewywietrzonym i niezdezynfekowanym pomieszczeniu gdzie wcześniej przebywał chory. Wirusy, które zagoszczą w organizmie człowieka rozwijają się w nim od jednego do dwóch dni i jest to czas, po którym zaczną się pierwsze objawy choroby. Chory człowiek „wydala” z siebie najwięcej wirusów w pierwszych dniach choroby i jest to czas, gdy najskuteczniej zaraża innych i pozostawia wirusy na wszystkim, co go otacza.

Największą ilość wirusów wydala chory wraz z kałem, dlatego też istotne jest zachowanie higieny przez bardzo dokładne mycie rąk i najlepiej nie tylko przy użyciu mydła, ale również specjalnych środków bakteriobójczych oraz obowiązkowo należy po chorym zachować sterylne warunki w toalecie przez użycie podchlorynu sodu.